kontakt oss
post@krio.no

Om KRIO

Tidlig på 1970 tallet ble Kjørbekk Industriområde etablert, av den gang Ordfører Sigurd Namløs (A). De første som etablerte seg var Schriwer Garveri, G.Coward , Tanche Nilssen, Gimsøy Kloster(Elfas), Bergsli, Chand Pharm, C.Christoffersen etc.. På 1980 tallet kom Rødmyr området på kartet som en supplerende utvidelse av Kjørbekk området som da nærmest var full etablert. I dag er det ca. registrert ca. 500 selskaper på vårt område.

Det var etter hvert klart at de bedrifter som tilhørte Kjørbekk og Rødmyr området trengte en fastere forankring i en organisert forening. Dette for å ta vare på videre næringsutvikling av vårt område og markedsføring, samt kontakt med kommunale myndigheter og byplanutviklingen. Det er slik i dag at vi vel må si at de mest fremgangsrike firmaene ligger lokalisert i vårt område. Det er det område med størst omsetningsøkning og flest (ny ansatte) ansatte i hele Grenlandsregionen.

Vår forening med vedtekter og statutter ble stiftet i 1991 med styre og markedsføringskommite. I 1996 ble det besluttet i samarbeid med Skien Handelsstand og Industri Forening – SHIF – og prøve og samordne alles behov gjennom denne forening (SHIF). Alle var: Gulset, Bøleveien, Herkules, Nenset, Gimsøy, Myren og Kjørbekk og Rødmyr. Som alle kan skjønne var dette en formidabel utfordring og oppgave. Det ble mye snakk og lite handling og det måtte gå som det gikk, det fungerte ikke.

Vår forening ble «sparket» på bena igjen da vi følte at vårt område ikke ble verdsatt av kommunale myndigheter og at egentlig all velvilje skulle settes mot Skien sentrum. Vi på Kjørbekk og Rødmyr måtte derfor igjen aktivisere vår interesseforening(2004). Dette er en vanskelig oppgave da vi på «området» ikke har noen makt men kun blir styrt av politikerne etter sitt eget godt befinnende og som oftest er i konflikt med våre interesser.

Vi bygger nå opp en ny organisasjon KRIO som er Kjørbekk og Rødmyrs interesseorganisasjon. Det er vårt håp vil være til det beste for vårt område og hele distriktet.

Organisasjonens formål er:
– å samordne, utvikle og ivareta medlemmenes interesser.
– å delta i utviklingen av Kjørbekk og Rødmyr som næringsområde, bl.a. ved å være representert direkte eller indirekte i distriktets næringsorganisasjoner og bestemmende organer.
– forøvrig å være pådriver og meningstyrer i aktuelle saker i distriktet.

Copyright © 2016 krio. Alle rettigheter reservert.
Designet av Grenland Data AS

nb_NONorwegian
en_GBEnglish nb_NONorwegian